• /vin´diktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không khoan dung, hận thù
  a vindictive person
  một người hay thù oán
  a vindictive punishment
  một sự trừng phạt trả thù


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  forgiving , helpful , kind , nice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X