• {'p^zld}

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hiểu được, lúng túng, bối rối

  He looked at her with a puzzled face.

  We puzzled over her sudden departure.

  +person: the puzzled father

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X