• (đổi hướng từ Stumped)
  /stʌmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gốc cây (còn lại sau khi đốn)
  Chân răng
  Phần còn lại của chân hoặc tay đã bị cụt
  Mẩu (bút chì, thuốc lá)
  Gốc rạ
  Bàn chải cũ
  ( số nhiều) (đùa cợt) chân, cẳng
  stir your stumps!
  quàng lên!, mau lên!
  (thể dục,thể thao) cọc gôn ( crickê)
  Bút đánh bóng (vẽ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lùn mập; con vật lùn mập
  Bước đi lộp cộp nặng nề; tiếng bước đi lộp cộp nặng nề
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời thách thức, sự thách thức

  Nội động từ

  Đi lộp cộp, đi cứng nhắc, đi gây tiếng động ầm ĩ
  they stumped up the hill
  họ rầm rập lên đồi
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đi diễn thuyết khắp nơi (về (chính trị), để tranh cử...)
  Chấm dứt lượt chơi của (một cầu thủ) bằng cách đưa bóng chạm cọc gôn khi anh ta đang ở ngoài khu việt vị (về người giữ gôn trong cricket)

  Ngoại động từ

  Đốn (cây) còn để gốc
  Đào hết gốc (ở khu đất)
  Quay, truy (một thí sinh)
  (thông tục) làm (ai) bí; gây bối rối; quá khó đối với (ai)
  I am stumped for an answer
  tôi không biết trả lời thế nào
  Đánh bóng (một bức tranh)
  Đi khắp (vùng) để diễn thuyết (vận động (chính trị), tranh cử...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vấp (ngón chân...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thách, thách thức
  ( + up) (thông tục) trả (một số tiền)

  Cấu trúc từ

  to be on the stump
  (thông tục) đang đi diễn thuyết (về (chính trị)); đang đi cổ động (trước đây (thường) hay đứng trên một gốc cây)
  up a stump
  (thông tục) không thể nghĩ ra được, không thể trả lời được, bí; bối rối, trong tình trạng khó xử; trong tình trạng tiến lui đều khó

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gốc cây

  Y học

  mỏm cụt

  Kỹ thuật chung

  cột ngắn
  đoạn chìa
  phần lồi
  trụ
  trụ chống
  entry stump
  trụ chống hầm lò
  (cao su giống)stump (bầu, hạt, trần...) cao su

  Kinh tế

  gốc chặt
  gốc đốn
  thân cụt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X