• /ә'weә(r)/

  Thông dụng

  Tính từ

  Biết, nhận thấy, nhận thức thấy
  to be aware of danger; to be aware that there is danger
  biết là có sự nguy hiểm, nhận thấy sự nguy hiểm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhận biết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X