• /pai´rɔmitri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép đo nhiệt cao

  Chuyên ngành

  Vật lý

  đo nhiệt độ cao
  phép đo cao nhiệt

  Điện lạnh

  đo cao nhiệt

  Kỹ thuật chung

  hỏa trắc học
  phép đo nhiệt cao

  Giải thích EN: A field of technology concerned with the measurement of high temperatures. Also, pyrometrics. Giải thích VN: Một lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến sự đo các nhiệt độ cao. Còn gọi là: pyrometrics.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X