• /kwilt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mền bông; mền đắp, chăn

  Ngoại động từ

  Chần, may chần (mền, chăn...)
  Khâu (thư, tiền...) vào giữa hai lần áo
  Thu nhập tài liệu để biên soạn (sách)
  (từ lóng) đánh, nện cho một trận

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đệm cách nhiệt

  Cơ - Điện tử

  Miếng đệm, lớp đệm

  Dệt may

  chần
  khâu đột
  may chần
  may xuống
  mền chăn

  Kỹ thuật chung

  chăn bông
  chăn lông vịt
  đệm bông
  đệm cách nhiệt
  mềm bông
  mền bông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X