• /´pætʃ¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng vải chắp mảnh (gồm nhiều mảnh vụn vá lại với nhau)
  a patchwork bedcover
  một cái khăn trải giừơng chắp nhiều mảnh
  (nghĩa bóng) việc chắp vá, kết nối, tác phẩm chắp vá
  ( định ngữ) chắp vá

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X