• /kwou´tidiən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hằng ngày, mỗi ngày
  Thường, nhàm

  Danh từ

  (y học) sốt hằng ngày

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hàng ngày
  quotidian fever
  sốt hằng ngày

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X