• /'evridei/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hằng ngày, dùng hằng ngày
  One's everyday routine
  Việc làm hằng ngày
  everyday shoes
  giày thường đi hằng ngày
  Thường, thông thường, xảy ra hằng ngày
  an everyday occurence
  việc thường xảy ra, việc thường xảy ra hằng ngày
  Tầm thường
  an everyday young man
  một gã thanh niên tầm thường
  everyday talk
  chuyện tầm phào


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X