• /´kwouʃənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) số thương (kết quả của phép chia)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thương, tỷ số
  complete quotient
  thương đầy đủ
  difference quotient
  tỷ sai phân
  partial quotient
  thương riêng
  partial difference quotient
  tỷ sai phân riêng
  reciprocal quotient
  thương đảo

  Xây dựng

  số thương

  Y học

  thương số
  respiratory quotient
  thương số hô hấp
  protein quotient
  thương số protein
  respiratory quotient (RQ)
  thương số hô hấp

  Điện

  thương (số)
  tỉ số

  Kinh tế

  số thương
  thương số
  achievement quotient
  thương số thành công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X