• /ri'siprəkl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lẫn nhau, qua lại, tương hỗ; có đi có lại, cả đôi bên
  reciprocal love
  tình yêu thương lẫn nhau
  reciprocal protection
  sự bảo vệ lẫn nhau
  a reciprocal mistake
  sự lầm lẫn của cả đôi bên
  (ngôn ngữ học) diễn tả quan hệ tương hỗ
  (toán học) đảo, thuận nghịch
  reciprocal theorem
  định lý đảo
  reciprocal equation
  phương trình thuận nghịch

  Danh từ

  (toán học) số nghịch đảo; hàm thuận nghịch, hàm số nghịch
  the reciprocal of 3 is 1/3
  số đảo của 3 là 1 roành

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Số đảo, hàm thuận nghịch, (adj) qua lại, tươnghỗ, thuận nghịch, nghịch đảo

  Toán & tin

  đảo nghịch
  reciprocal of a matrix
  ma trận nghịch đảo
  polar reciprocal
  đối cực

  Xây dựng

  phản đế
  tương phản

  Kỹ thuật chung

  nghịch đảo
  reciprocal ferrite switch
  chuyển mạch ferit nghịch đảo
  reciprocal impedance
  trở kháng nghịch đảo
  reciprocal junction
  bộ nối nghịch đảo
  reciprocal networks
  mạch nghịch đảo
  reciprocal of a matrix
  ma trận nghịch đảo
  reciprocal of shear modulus
  nghịch đảo mođun trượt ngang
  reciprocal of wavelength
  nghịch đảo bước sóng
  reciprocal ohm
  ôm nghịch đảo
  reciprocal ohm centimeter
  ôm xentimet nghịch đảo
  reciprocal ohm meter
  ôm mét nghịch đảo
  reciprocal path
  đường (nghịch đảo) đẳng hướng
  reciprocal period
  chu kỳ nghịch đảo
  reciprocal time
  thời gian nghịch đảo
  reciprocal value
  giá trị nghịch đảo
  transformation by reciprocal
  phép nghịch đảo
  giá trị nghịch đảo
  qua lại
  thuận nghịch
  reciprocal correspondence
  tương ứng thuận nghịch
  reciprocal differential equation
  phương trình vi phân thuận nghịch
  reciprocal equation
  phương trình thuận nghịch
  reciprocal figure
  hình thuận nghịch
  reciprocal function
  hàm thuận nghịch
  reciprocal networks
  mạch thuận nghịch
  reciprocal relation
  quan hệ thuận nghịch
  reciprocal semigroup
  nửa nhóm thuận nghịch
  reciprocal tension
  tenxơ thuận nghịch
  reciprocal theorem system
  định lý thuận nghịch
  reciprocal theorems
  định lý thuận nghịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X