• Giao thông & vận tải

  sự phát hiện rađa
  sự tiếp xúc với rađa

  Kỹ thuật chung

  liên lạc rađa

  Giải thích EN: The perception and identification of an echo on a radar screen. Giải thích VN: Sự tiếp nhận hay nhận dạng một phản xạ trên một màn rađa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X