• Kỹ thuật chung

    máy đo chân không bức xạ

    Giải thích EN: A reduced-pressure device in which gas ionization from an alpha source fluctuates with differences in the density of the gas being measured. Giải thích VN: Một thiết bị giảm áp trong đó sự iôn hóa chất khí từ một nguồn anpha dao động với sự chênh lệch trong mật độ/tỷ trọng khí được đo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X