• (đổi hướng từ Rafted)
  /ra:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hàng đống; số lớn, số lượng lớn
  Đám đông
  (từ lóng) tình trạng có nhiều vợ
  Cái bè, cái mảng (bằng gỗ, nứa.. thay thế cho thuyền bè); bè gỗ
  Đám gỗ củi trôi trên sông; đám băng trôi

  Ngoại động từ

  Thả bè (gỗ, nứa...)
  to raft timber
  thả bè gỗ
  Chở (người, hàng hoá) trên bè, trên mảng
  Sang (sông) bằng bè, bằng mảng
  Kết thành bè (mảng)

  Nội động từ

  Đi bè, đi mảng
  Lái bè; lái mảng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bè mảng
  gỗ củi trôi
  thả bè

  Kỹ thuật chung

  bè gỗ
  mảng
  life raft
  mảng cứu nguy
  raft bridge
  cầu phao mảng
  timber raft
  mảng gỗ
  móng bè
  raft foundation
  nền móng bè
  phà
  tấm mỏng

  Kinh tế

  bè nối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X