• Xây dựng

    vũng tàu cạn có đường ray

    Giải thích EN: A dry-dock facility with a sloping track on which vessels are drawn from the water. Also, MARINE RAILWAY. Giải thích VN: Một vũng tàu cạn với một đường ray nghiêng trên đó tàu thuyền được kéo lên từ mặt nước. Còn gọi là: MARINE RAILWAY.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X