• Toán & tin

  biến số ngẫu nhiên
  đại lượng (biến) ngẫu nhiên

  Kỹ thuật chung

  biến ngẫu nhiên
  continuous random variable
  biến ngẫu nhiên liên tục
  discrete random variable
  biến ngẫu nhiên rời rạc
  function of random variable
  hàm của biến ngẫu nhiên

  Kinh tế

  biến lượng tùy cơ nhiệm ý
  đại lượng ngẫu nhiên
  discrete random variable
  đại lượng ngẫu nhiên rời rạc
  expected value of a random variable
  giá trị kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên
  variance of a discrete random variable
  phương sai của đại lượng ngẫu nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X