• /di'skrit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Riêng biệt, riêng rẽ, rời rạc
  discrete space
  (toán học) không gian rời rạc
  (triết học) trừu tượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  rời rạc

  Xây dựng

  trừu tượng

  Điện lạnh

  phân lập
  discrete spectrum
  phổ phân lập

  Kỹ thuật chung

  gián đoạn
  DFT (discreteFourier transform)
  phép biến đổi Fourier gián đoạn
  Discrete Address Beacon System (DABS)
  hệ thống mốc địa chỉ gián đoạn
  discrete carrier
  sóng mang gián đoạn
  discrete code
  mã gián đoạn
  discrete frequency
  tần số gián đoạn
  Discrete Multi - Tone (DMT)
  đa âm gián đoạn
  discrete phase
  pha gián đoạn
  discrete sideband
  dải bên gián đoạn
  discrete spectrum
  phổ gián đoạn
  discrete spectrum component
  thành phần phổ gián đoạn
  discrete system
  hệ gián đoạn
  rời rạc
  riêng biệt
  discrete component
  thành phần riêng biệt
  rời (rạc)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  attached , combined , joined

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X