• (đổi hướng từ Canes)
  /kein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây trúc, cây mía ( (cũng) sugar cane); cây lau
  Cây mây, sợi mây (để đan mặt ghế...)
  Can, ba toong, gậy
  Roi (để đánh)
  Thỏi (sáp...)

  Ngoại động từ

  Đánh bằng roi, quất
  (thông tục) dùng đòn vọt để bắt (học)
  Đan mây vào
  to cane the seat of a chair
  đan mây mặt ghế

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cói
  lau
  gậy
  sậy

  Kinh tế

  cây mía

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X