• Hóa học & vật liệu

    tinh cất

    Giải thích EN: The separation of components of a liquid mixture with the use of a rectifying column to purify the light product. Giải thích VN: Công đoạn tách loại hỗn hợp chất lỏng bằng cách sử dụng cột tinh cất để làm sạch những nguyên liệu nhẹ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X