• /ri´kju:pə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hồi phục (sức khoẻ)
  to recuperate one's health
  hồi phục sức khoẻ; lấy lại sức khoẻ
  Lấy lại (số tiền đã mất, số tiền đã chi)
  recuperate costs
  thu hồi phí tổn
  (kỹ thuật) thu hồi (nhiệt)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khử (oxi) hoàn nguyên
  truy hồi

  Kỹ thuật chung

  hồi phục
  làm nóng sơ bộ
  phục hồi

  Kinh tế

  bồi thường
  bồi thường thiệt hại
  phục hồi
  tái sinh
  thu hồi
  thu lại được
  thu lại được (một số tiền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X