• /ə´mi:liə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm tốt hơn, cải thiện
  to ameliorate the poor's living conditions
  cải thiện đời sống của dân nghèo

  Nội động từ

  Trở nên tốt hơn, được cải thiện

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  worsen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X