• /ri´gein/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lấy lại, thu hồi, chiếm lại
  to regain consciousness
  tỉnh lại
  Trở lại (nơi nào, vị thế)
  to regain one's home
  trở lại gia đình


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  forfeit , lose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X