• /ri´kju:pə¸reitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) thiết bị thu hồi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ phận tận dụng
  bộ phận thu hồi
  bộ thu hồi nhiệt

  Giải thích EN: A device that transfers heat from combustion products to a cool air current entering through a series of thin-walled ducts. Giải thích VN: Một thiết bị truyền nhiệt từ các sản phẩm đốt cháy tới một dòng không khí lạnh chuyển vào qua một loạt các ống dẫn thành mỏng.

  máy thu hồi
  thiết bị thu hồi
  thiết bị thu hồi nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X