• Hóa học & vật liệu

    hỗn hợp tái chế

    Giải thích EN: The blending of fresh and recycled stock before entry into a process vessel. Giải thích VN: Pha trộng trước khi đi vào bồn xử lý.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X