• Kỹ thuật chung

  hỗn hợp
  phối hợp
  sự pha trộn
  sự trộn
  sự trộn đều
  trộn
  aggregate blending
  sự nhào trộn cốt liệu
  aggregate blending
  trộn cốt liệu
  blending agent
  chất trộn
  blending chart
  biểu đồ trộn
  blending chest
  hộp pha trộn
  blending hopper
  phiếu trộn
  blending index
  chỉ số trộn (xăng)
  blending of coal
  trộn các loại than
  blending problem
  bài toán pha trộn
  blending stage
  giai đoạn trộn
  blending stock
  pha trộn dự trữ
  blending value
  giá trị pha trộn
  blending value
  hiệu quả trộn
  compound blending
  trộn lẫn hỗn hợp
  oil blending
  trộn dầu
  wet blending
  trộn ướt

  Kinh tế

  sự pha trộn (hàng hóa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X