• /´redoulənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) thơm phức, sực mùi, thơm nồng
  have breath redolent of garlic
  hơi thở sực mùi tỏi
  a room redolent of roses
  căn phòng thơm nức hương hoa hồng
  Làm nhớ lại, làm gợi lại (cái gì mãnh liệt)
  a town redolent of the past
  một thành phố đầy phong vị cổ xưa


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X