• /´spaɪsi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có gia vị, có mùi gia vị, có nêm gia vị
  Kích thích, gây thích thú (những chuyện gây tai tiếng..); tục, không đứng đắn
  spicy story
  chuyện tục
  Bảnh bao, hào nhoáng
  cay, hăng (vị ớt)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có gia vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X