• /ri:´entrənt/

  Toán & tin

  dùng lại được
  tái lập
  vào lại, lập lại

  Kỹ thuật chung

  lõm

  Giải thích EN: Describing an object that has one or more sections pointing inward. Giải thích VN: Mô tả một vật có một hay nhiều phần hướng vào trong.

  lõm (góc)
  trở lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X