• /´inwəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hướng vào trong, đi vào trong
  Ở trong, ở trong thân thể
  (thuộc) nội tâm
  inward feelings
  cảm xúc nội tâm
  Riêng, kín, bí mật

  Phó từ ( (cũng) .inwards)

  Phía trong
  toes turned inwards
  ngón chân quặp vào trong
  Trong tâm trí; trong thâm tâm

  Danh từ

  Phần ở trong
  ( số nhiều) (thông tục) ruột

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trong , hướng vào trong

  Điện lạnh

  hướng nội
  vào phía trong

  Kỹ thuật chung

  trống

  Kinh tế

  nhập vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X