• /'zigzæg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình chữ chi, đường chữ chi; hầm hào chữ chi
  in zigzags
  hình chữ chi, ngoằn ngoèo

  Tính từ, phó từ

  Theo hình chữ chi, ngoằn ngoèo
  zigzag road
  đường chữ chi, đường ngoằn ngoèo
  to run zigzag up the hill
  chạy ngoằn ngoèo lên đồi

  Nội động từ

  Chạy ngoằn ngoèo, chạy theo đường chữ chi

  Ngoại động từ

  Làm thành đường chữ chi, làm cho chạy ngoằn ngoèo

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường díc dắc, đường chữ chi

  Điện

  hình dích dắc

  Kỹ thuật chung

  hình chữ chi
  zigzag route
  đường hình chữ chi
  đường chữ chi

  Giải thích VN: Đường gấp khúc theo chữ chi (z).

  đường chữ I
  đường ngoằn ngoèo

  Kinh tế

  chỗ ngoằn ngoèo
  hình chữ chi
  zigzag gravity barrel lowering sack
  cửa tháo thùng hình chữ chi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  straight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X