• /ri¸dʒenə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tái sinh, sự phục hồi
  Sự cải tạo, sự đổi mới, sự phục hưng
  Sự tự cải tạo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự tái sinh; sự biến đổi; (máy tính ) ghi lại

  Y học

  (sự) tái sinh, tái tạo

  Cơ - Điện tử

  Sự tái sinh, sự hoàn nhiệt, sự phục hồi thông tin

  Xây dựng

  sự hồi dưỡng

  Điện

  sự hồi tiếp

  Giải thích VN: Là sự tiếp tín hiệu trở lại ngõ vào trong loại máy thu hồi tiếp, máy dao động từng chu kỳ sau từng thời gian dập tắt.

  Điện tử & viễn thông

  sự khôi phục lại

  Đo lường & điều khiển

  sự tái sinh/hồi phục

  Điện

  sự tái tạo lại

  Giải thích VN: Là sự tiếp tín hiệu trở lại ngõ vào trong loại máy thu hồi tiếp, máy dao động từng chu kỳ sau từng thời gian dập tắt.

  Kỹ thuật chung

  sự cải tạo
  sự đổi mới
  sự hoàn nguyên
  sự hoàn nhiệt
  sự khôi phục
  sự phục hồi
  pulse regeneration
  sự phục hồi xung
  signal regeneration
  sự phục hồi tín hiệu
  storage regeneration
  sự phục hồi bộ nhớ
  sự tái sinh

  Giải thích VN: Là sự tiếp tín hiệu trở lại ngõ vào trong loại máy thu hồi tiếp, máy dao động từng chu kỳ sau từng thời gian dập tắt.

  activated sludge regeneration
  sự tái sinh bùn hoạt tính
  energy regeneration
  sự tái sinh năng lượng
  fuel regeneration
  sự tái sinh nhiên liệu
  oil regeneration
  sự tái sinh dầu
  pulse regeneration
  sự tái sinh xung
  regeneration of electrolyte
  sự tái sinh chất điện phân
  sự tạo lại

  Kinh tế

  chu kỳ hoàn nhiệt
  chu kỳ tái sinh
  sự tái sinh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  metanoia , rebirth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X