• Kỹ thuật chung

    kỹ thuật phục hồi

    Giải thích EN: The research and development of devices that enable handicapped persons to function independently in society. Giải thích VN: Sự nghiên cứu và phát triển các thiết bị làm người tàn tật có thể hoạt động độc lập trong xã hội.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X