• /i'neibl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho có thể (làm gì), làm cho có khả năng (làm gì)
  taxis enable us to see all our relatives in this city
  xe taxi cho phép (giúp) chúng tôi đi thăm mọi người thân trong thành phố này
  Cho quyền, cho phép (ai) (làm gì)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tạo khả năng

  Xây dựng

  thực năng hóa

  Kỹ thuật chung

  có khả năng
  Software Enable Services (SES)
  các dịch vụ có khả năng phần mềm
  khởi động
  kích hoạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X