• /ri:´hæʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hâm lại; sự xào xáo (ý kiến..)
  Sự làm lại thành mới, sự sửa mới (cái gì cũ rích)
  Tư liệu góp nhặt lại

  Ngoại động từ

  Hâm lại; xào xáo, làm lại thành mới (ý kiến, tư liệu..)
  to rehash an old story
  sửa lại một câu chuyện cũ cho có vẻ mới, hâm lại một câu chuyện cũ
  Làm lại thành mới, sửa mới (cái gì cũ rích)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  deny , refuse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X