• /´ditou/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như trên; cùng một thứ, cùng một loại
  ditto suit
  bộ quần áo cùng một thứ vải, bộ com lê

  Danh từ, số nhiều dittos

  Cái kể trên, cái như trên; cái cùng một thứ, cái cùng loại
  six white shirts and six dittos of various colours
  sáu cái áo sơ mi trắng và sáu cái màu khác nhau
  a suit of dittos
  bộ quần áo một thứ vải, bộ com lê
  to say ditto to somebody
  đồng ý với ai
  ditto marks
  dấu ( "), nghĩa là" như trên "

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  như đã nói trên
  như trên
  như trước

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X