• /rep/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải sọc gân (để bọc nệm, làm rèm che) (như) repp, reps
  (thông tục) người đại lý của một hãng (nhất là người bán hàng lưu động) (như) representative
  working as a rep for a printing firm
  làm việc với tư cách là đại diện cho một xưởng in
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (viết tắt) của representative nghị sĩ (trong Hạ nghị viện)
  (viết tắt) của Republican ( party) ( Đảng) cộng hoà
  (thông tục) như repertory
  act/appear in rep
  sắm vai/xuất hiện trong các kịch mục
  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) bài học thuộc lòng
  (từ lóng) người phóng đãng, người đàn bà lẳng lơ
  (thông tục) (như) repertory theatre

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đại diện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X