• /ri'pju:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng, tiếng tăm, lời đồn
  a place of ill repute
  nơi có tiếng xấu
  Nổi tiếng, có danh tiếng tốt
  wine of repute
  loại rượu vang nổi tiếng
  to know somebody only by repute
  biết ai chỉ vì nghe tiếng tăm

  Ngoại động từ ( (thường) dạng bị động)

  Cho là, đồn là; nghĩ về, nói về
  he is reputed to be the best doctor in the area
  người ta đồn ông ta là bác sĩ hay nhất vùng

  Cấu trúc từ

  of repute
  có danh tiếng tốt, nổi tiếng

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X