• /ri'pent/

  Thông dụng

  Ngọai động từ

  Ăn năn, hối lỗi; ân hận
  to repent of one's sin
  hối hận về tội lỗi của mình
  I have nothing to repent of
  tôi không có gì phải ân hận cả


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X