• /´penitənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ăn năn, hối lỗi; sám hối
  a penitent sinner
  một người phạm tội ăn năn hối lỗi

  Danh từ

  Người ăn năn, người hối lỗi; người biết sám hối

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X