• BrE /rɪ´fɔ:m/
  NAmE /rɪ'fɔ:rm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cải cách, sự cải thiện, sự cải tạo, sự cải tổ
  land reform
  cải cách ruộng đất
  Sự sửa đổi
  constitutional reform
  sự sửa đổi hiến pháp

  Ngoại động từ

  Cải cách, cải thiện, cải tạo, cải tổ
  Sửa đổi
  to reform a constitution
  sửa đổi một hiến pháp
  Triệt bỏ (tệ nạn...); chữa (thói xấu)

  Nội động từ

  Sửa đổi, sửa mình

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cải tạo
  sửa đổi

  Kinh tế

  cải tạo
  cải thiện
  cải tiến
  cải cách
  Bus Regulatory Reform Act
  đạo luật cải cách ngành xe buýt
  credit reform
  cải cách tín dụng
  currency reform
  cải cách hệ thống tiền tệ
  currency reform
  cải cách tiền tệ
  deepening reform
  cải cách sâu
  economic reform
  cải cách kinh tế
  immigration reform and control act
  đạo luật về kiểm tra và cải cách nhập cư
  international monetary reform
  cải cách tiền tệ quốc tế
  land reform
  cải cách ruộng đất
  macroeconomic reform
  cải cách kinh tế vĩ mô
  monetary reform
  cải cách tiền tệ
  policy reform
  cải cách chính sách
  project of monetary reform
  phương án cải cách tiền tệ
  reform agenda
  chương trình cải cách
  reform in the bank system
  cải cách hệ thống ngân hàng
  reform movement
  phong trào cải cách
  reform of international monetary system
  cải cách chế độ tiền tệ quốc tế
  reform of the administrative structure
  cải cách cơ cấu hành chính
  reform of the economic system
  cải cách thể chế kinh tế
  social reform
  cải cách xã hội
  structural reform
  cải cách cơ cấu
  tariff reform
  sự cải cách thuế quan
  tax reform
  sự cải cách thuế khóa
  wage reform
  cải cách tiền lương
  điều chỉnh
  sự cải cách
  tariff reform
  sự cải cách thuế quan
  tax reform
  sự cải cách thuế khóa
  sửa chữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X