• /´repə¸twa:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vốn tiết mục (tất cả các vở kịch, bản nhạc.. của một nghệ sĩ, một đội văn công) (như) repertory
  extend one's repertoire
  mở rộng vốn tiết mục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thư mục, danh mục

  Kỹ thuật chung

  danh mục
  character repertoire
  danh mục ký tự
  instruction repertoire
  danh mục lệnh
  thư mục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X