• /ri'pɒzitri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kho, chỗ chứa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  a repository of goods
  kho hàng
  a furniture repository
  một kho chứa đồ đạc
  my diary is the repository of all my hopes and plans
  cuốn nhật ký của tôi là nơi chứa đựng tất cả mọi hy vọng và dự kiến của tôi
  Đồ đựng
  Nơi chôn cất
  Người được ký thác tâm sự; người được ký thác điều bí mật

  Chuyên ngành

  Môi trường

  chỗ chôn (phế thải phóng xạ)
  nơi chứa chất thải

  Kỹ thuật chung

  chỗ chứa
  kho chứa
  nguồn
  nơi chứa
  phương tiện chứa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X