• /´repətəri/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .rep

  Kho (tài liệu, tin tức)
  a repertory of useful information
  một kho tin tức có ích
  Kịch mục
  act in repertory
  biểu diễn theo kịch mục
  work in repertory
  làm việc theo kịch mục
  a repertory actor
  (thuộc ngữ) một diễn viên trong kịch mục
  Vốn tiết mục (tất cả các vở kịch, bản nhạc.. của một nghệ sĩ, một đội văn công) (như) repertoire

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X