• /rɪ'pru:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mắng mỏ, sự quở trách, sự khiển trách
  deserving of reproof
  đáng khiển trách
  administer a stern reproof
  thi hành khiển trách nghiêm khắc
  Lời mắng mỏ, lời quở trách; lời khiển trách

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X