• /´skouldiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự rầy la, sự trách mắng, sự quở trách, sự chửi rủa
  give somebody a scolding for being late
  khiển trách ai vì đến muộn
  get a scolding for being late
  bị khiển trách vì đến muộn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X