• /ædˈmɪnəstər/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trông nom, quản lý; cai quản, cai trị
  to administer the affairs of the state
  quản lý công việc nhà nước
  Thi hành, thực hiện
  to administer justice
  thi hành công lý
  Làm lễ (tuyên thệ) cho (ai) tuyên thệ
  to administer an oath to someone
  cho ai tuyên thệ
  to administer no end of remedies
  cho uống đủ thứ thuốc
  Đánh, giáng cho (đòn...)
  to administer a blow
  giáng cho một đòn
  Phân phát, phân phối
  to administer relief among the poor
  phân phát cứu tế cho người nghèo
  Cung cấp, cung ứng

  Nội động từ

  Trông nom, quản lý; cai quản, cai trị
  Cung cấp, góp phần vào
  to administer to someone's comfort
  góp phần trợ cấp làm cho cuộc sống của ai được an nhàn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X