• /di'zə:viɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đáng khen, đáng thưởng
  Đáng (được khen, bị khiển trách...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  undeserving , unworthy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X