• /stɜ:n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nghiêm nghị, nghiêm khắc; lạnh lùng
  stern countenance
  vẻ mặt khiêm khắc
  a stern look
  một cái nhìn lạnh lùng
  Cứng rắn (trong cách cư xử..)
  stern treatment for offenders
  sự đối xử cứng rắn với những người chống đối

  Danh từ

  (hàng hải) đuôi tàu, phần sau tàu; (hàng không) phần sau máy bay; phần sau
  walk towards the stern of a ship
  đi về phía đuôi tàu
  (thông tục); (đùa cợt) mông đít; đuôi (chó săn...)
  move your stern, I want to sit down
  xê đít ra, tôi muốn ngồi xuống

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đuôi tàu (đóng tàu)
  stern frame
  sống đuôi tàu (đóng tàu)
  stern tube
  ống phía đuôi tàu (đóng tàu)

  Kỹ thuật chung

  đuôi
  counter stern
  đuôi nở (đóng tàu)
  down by the stern
  chúi về đuôi (tàu)
  elliptical stern
  đuôi elip
  flat stern
  đuôi phẳng
  flat stern
  đuôi tấm
  flat stern
  đuôi tấm vuông (đóng tàu)
  square transom stern
  đuôi phẳng
  square transom stern
  đuôi tấm
  square transom stern
  đuôi tấm vuông
  stern flag
  cờ đuôi tàu
  stern frame
  sống đuôi
  stern frame
  sống đuôi tàu (đóng tàu)
  stern light
  đèn phía đuôi tàu (đạo hàng)
  stern line
  dây ghìm đuôi (để cố định)
  stern pulpit
  bệ phóng lao đuôi tàu (dụng cu trên boong)
  stern thruster
  thiết bị đẩy phía đuôi (thiết bị động lực tàu)
  stern tube
  ống phía đuôi tàu (đóng tàu)
  transom stern
  đuôi tấm
  transom stern
  đuôi tấm vuông (đóng tầu)
  trimmed by the stern
  bị chúi đuôi
  phía đuôi
  stern light
  đèn phía đuôi tàu (đạo hàng)
  stern thruster
  thiết bị đẩy phía đuôi (thiết bị động lực tàu)
  stern tube
  ống phía đuôi tàu (đóng tàu)

  Kinh tế

  đuôi/phần sau cùng của tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X