• /ri:´stɔk/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chứa đầy (bằng những thứ mới, thứ khác để thay thế những thứ đã bán, đã dùng..)
  restock the freezer for Christmas
  chứa đầy (thức ăn trong) tủ đá (để dành) cho dịp nôen
  restock a lake/river with trout
  thả thêm cá hồi vào hồ/sông
  Bổ sung, cung cấp thêm
  to restock the dictionary in its new edition
  bổ sung cho từ điển trong lần xuất bản mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X