• /´fri:zə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy ướp lạnh
  Máy làm kem

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  buồng đông lạnh
  ngăn kết đông
  hầm kết đông
  air-blast freezer tunnel
  hầm kết đông dùng quạt gió
  máy làm kem

  Kỹ thuật chung

  buồng lạnh
  buồng kết đông
  quick-freezer room
  buồng kết đông nhanh
  still air freezer
  buồng kết đông không khí tĩnh
  still air freezer
  máy (buồng) kết đông không khí tĩnh
  test freezer
  buồng kết đông thử nghiệm
  test freezer
  máy (buồng) kết đông thử nghiệm
  walk-in freezer
  buồng kết đông nhỏ
  chở hàng lạnh
  khoang kết đông
  máy đông lạnh
  chest-type food freezer
  máy đông lạnh dân dụng
  chest-type home freezer
  máy đông lạnh dân dụng
  máy kết đông
  air-blast froster [quick freezer]
  máy kết đông nhanh dùng quạt gió
  air-blast tunnel freezer [freezing machine]
  máy kết đông quạt gió kiểu hầm
  all-purpose freezer
  máy kết đông vạn năng
  automatic freezer
  máy kết đông tự động
  bakery freezer
  máy kết đông bánh mì
  bakery freezer
  máy kết đông bánh ngọt
  bakery freezer
  máy kết đông bánh nướng
  bakery freezer [freezing machine
  máy kết đông bánh mì [bánh ngọt, bánh nướng]
  batch freezer
  máy kết đông từng mẻ
  batch plate freezer [freezing machine
  máy kết đông từng mẻ kiểu tấm
  batch-type freezer
  máy kết đông từng lô
  belt freezer [froster]
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  block freezer
  máy kết đông bloc
  block freezer
  máy kết đông block
  block freezer
  máy kết đông khối
  brine fog freezer
  máy kết đông cháo nước muối
  brine freezer
  máy kết đông nước muối
  brine spray freezer
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray freezer [freezing system
  máy kết đông phun nước muối
  cabinet freezer
  máy kết đông thực phẩm
  can freezer
  máy kết đông hộp
  commercial freezer
  máy kết đông thương mại
  contact freezer
  máy kết đông tiếp xúc
  contact freezer [froster]
  máy kết đông tiếp xúc
  continuous freezer
  máy kết đông liên tục
  conveyor quick freezer
  máy kết đông nhanh băng chuyền
  conveyor quick freezer [freezing system
  máy kết đông nhanh trên băng chuyền
  cryogenic conveyor freezer
  máy kết đông băng chuyền cryo
  cryogenic freezer
  máy kết đông cryo
  cryotransfer freezer
  máy kết đông nitơ lỏng
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông cryo
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông nhanh cryo nitơ
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông nhúng nitơ lỏng
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông nitơ lỏng
  dairy freezer [freezing machine]
  máy kết đông chế phẩm sữa
  double-belt freezer [freezing machine]
  máy kết đông hai băng tải
  double-contact plate freezer [freezing system
  máy kết đông tấm tiếp xúc đúp
  extra-low temperature freezer
  máy kết đông sâu
  fast freezer
  máy kết đông nhanh
  flash freezer
  máy kết đông cực nhanh
  flash freezer
  máy kết đông tức thời
  fluidized bed freezer
  máy kết đông kiểu tầng sôi
  food freezer
  máy kết đông thực phẩm
  freezer battery
  dàn lạnh máy kết đông
  freezer capacity
  năng suất máy kết đông
  freezer section
  khu vực máy kết đông
  freezer shelf
  giá đỡ máy kết đông
  freezer shell
  vỏ máy kết đông
  freezer space
  dung tích máy kết đông
  freezer throughput
  năng suất máy kết đông
  freezer throunghput
  năng suất máy kết đông
  freezer unit
  tổ máy kết đông
  fruit juice freezer
  máy kết đông hoa quả
  fruit juice freezer
  máy kết đông nước hoa quả
  ice-and-salt freezer
  máy kết đông (nước) đá-muối
  ice-and-salt freezer
  máy kết đông bằng đá-muối
  individual freezer
  máy kết đông rời
  individual quick freezer
  máy kết đông rời
  industrial freezer
  máy kết đông công nghiệp
  industrial freezer [freezing machine]
  máy kết đông công nghiệp
  land-based freezer (fish)
  máy kết đông (cá) trên bờ
  liquid freezer
  máy kết đông lỏng
  liquid nitrogen freezer
  máy kết đông cryo
  liquid nitrogen freezer
  máy kết đông nhanh cryo nitơ
  liquid nitrogen freezer
  máy kết đông nhúng nitơ lỏng
  liquid nitrogen freezer
  máy kết đông nitơ lỏng
  LN2 freezer
  máy kết đông cryo
  LN2 freezer
  máy kết đông nitơ lỏng
  mobile blast freezer
  máy kết đông di động
  multilevel freezer
  máy kết đông nhiều tầng
  multipurpose freezer
  máy kết đông vạn năng
  multipurpose freezer [froster
  máy kết đông vạn năng
  offal freezer (froster)
  máy kết đông (thịt) phụ phẩm
  pipe freezer (unit)
  tổ máy kết đông kiểu ống
  polyphase quick freezer
  máy kết đông nhanh nhiều pha
  quick freezer
  máy kết đông nhanh
  quick-freezer
  máy kết đông nhanh
  rapid freezer
  máy kết đông nhanh
  sectional-storage freezer
  máy kết đông (và) bảo quản đông kiểu lắp ghép
  shelf freezer
  máy kết đông kiểu giá
  shelf freezer
  máy kết đông kiểu giá (tầng)
  shelf freezer
  máy kết đông kiểu tầng
  sliding tray freezer
  máy kết đông kiểu khe trượt
  slow freezer
  máy kết đông chậm
  slush freezer
  máy kết đông (thực phẩm) khối lỏng
  snap freezer
  máy kết đông nhanh
  spiral-belt freezer (freezingmachine)
  máy kết đông bằng chuyền xoắn
  spray freezer
  máy kết đông phun
  stationary freezer
  máy kết đông cố định
  stationary freezer (freezingmachine
  máy kết đông cố định
  still air freezer
  máy kết đông chậm
  still air freezer
  máy kết đông không khí tĩnh
  superfast freezer
  máy kết đông cực nhanh
  test freezer
  máy kết đông thử nghiệm
  thermoelectric freezer unit
  tổ máy kết đông nhiệt điện
  thermoelectric ice freezer
  máy kết đông đá nhiệt điện
  thermoelectric ice freezer (generator
  máy kết đông đá (máy làm đá) nhiệt điện
  tray freezer
  máy kết đông kiểu khay
  tube freezer
  máy kết đông kiểu ống
  upright freezer
  máy kết đông thẳng đứng
  upright freezer
  máy kết đông thực phẩm
  variety meat freezer
  máy kết đông thịt đa dạng
  vertical plate freezer
  máy kết đông kiểu tấm đứng
  vertical plate freezer (freezingmachine
  máy kết đông kiểu tấm đứng

  Kinh tế

  tủ lạnh
  combination freezer and cooler
  tủ lạnh vạn năng
  xe đông lạnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X